You are here

Solon Eiendom ASA – Daglig leder Andreas Martinussen har sagt opp sin stilling i Solon Eiendom ASA

Oslo, 30. oktober 2018 – Daglig leder Andreas Martinussen har sagt opp sin stilling i selskapet. Han fortsetter i stillingen til ny daglig leder har tiltrådt. Styret har igangsatt rekrutteringsarbeid, og regner med å ha ny daglig leder på plass innen kort tid.

Uttalelse fra styreleder: Andreas har gjort en fantastisk innsats i jobben ved å bringe Solon dit vi er i dag. Nå er Solon klar til neste skritt i utviklingen, og i god prosess med å etablere ny ledelse.

Uttalelse fra daglig leder: Jeg er svært takknemlig for alle årene i Solon, og det er vemodig å forlate gode venner og kollegaer. Heldigvis er selskapet godt rustet til å gjøre det minst like bra framover.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

For mer informasjon:

Simen Thorsen, Styreleder, Solon Eiendom ASA
Tel: +47 91 886 886, e-post: st@soloneiendom.no

Om Selskapet

Solon Eiendom ASA er en norsk boligutvikler med fokus på Oslo og Akershus regionen.

Attachment

Tuesday, October 30, 2018 - 11:30